Cáp Quang FPT TP Huế

Cung cấp đường truyền Internet, Lắp đặt cáp quang FPT Tp Huế:
Các khu vực thuộc trung tâm thành phố Huế: Phường Vĩnh Ninh, Phường Xuân Phú, Phường Tây Lộc, Phường Hương Vinh, Phường Hương Phong, Phường Phú Vang, Phường An Đông, Phường Thủy Biều, Phường Đúc, Phường Vĩnh Ninh, Phường Kim Long, Phường Vỹ Dạ, Phường An Cựu, Phường Phú Thuận, Phường Thủy Vân, Phường An Tây, Phường Gia Hội, Phường Hương Hồ, Phường Hương An, Phường Phú Bình, Phường Phú Hội, Phường Thủy Xuân